Robotter i ældreplejen

Debatten om indførsel af robotter i ældreplejen har efterhånden kørt et stykke tid. Og det ser ud til, at det er en debat, som fortsat kan dele vandene.

Det er bestemt en vigtig politisk debat, som bør tages alvorlig. En vigtig debat, som for en stor dels vedkommende afgør, hvordan vi kommer til at behandle vores ældre i fremtiden. Lad os håbe det bliver en fair debat, som belyser de menneskelige såvel som de økonomiske aspekter af en verden med robotter i ældreplejen.

På den ene side er modstanderne, som argumenterer for at de ældre mister den menneskelige og personlige kontakt, når (en stor del af) arbejdet bliver overtaget af robotter. Og på den anden side står tilhængerne, som argumenterer for, at vi får bedre (tid og råd til) pleje af de ældre ved at benytte os af robotter.

Begge sider kan naturligvis have ret. Der er en tendens til at generalisere i debatten og skære alle ældre over én kam. Men faktum er jo, at behovene varierer de ældre i mellem og at ikke alle har de samme behov. Nogle ældre har måske mere brug for den personlige og nære pleje, mens andre har mere brug for det rent praktiske. Lad os håbe, at de politikere som i sidste ende skal tage beslutningerne om fremtidens ældrepleje efterlader plads til individuelle løsninger. Jeg tillader mig desværre dog at tvivle på, at det bliver tilfældet.

Jeg er ikke i tvivl om, at fremtiden vil byde på flere robotter i ældreplejen. Hvilket da også understøttes af en rundspørge foretaget af Kristeligt Dagblad. Men jeg vil håbe, at der bliver lagt fornuft og medmenneskelighed i beslutningerne og at ikke alle valg tages med udgangspunkt i de rent tekniske muligheder og det økonomiske råderum, men at der levnes plads til, at de ældre kan være ældre med værdighed. Indtil videre har det primært været brugen af robotstøvsugere, som har været fremme i debatten. Men flere robotter vil naturligvis komme til – også i ældreplejen.

Jeg håber ikke, at hele problematikken ender som et stort tag selv bord for udvalgte leverandører af disse ”maskiner”, men at der med fornuft bliver valgt løsninger, som både menneskeligt og økonomisk kommer de ældre til gode. En side som f.eks. http://robotpriser.dk/, giver et godt overblik over prislejet på nogle af de robotter, som kan være interessante at anvende på ældreområdet og jeg mener på ingen måde, at de ældre skal tvinges til at benytte sig af leverandøraftaler, hvor prisniveauet ligger væsentlig over disse priser.

Og netop økonomien har jo hidtil været et stærkt fremherskende element i den hidtidige debat. Og med rette må man sige. Hvis der skal stilles krav om robotter i ældreplejen, mener jeg, at det er en samfundsopgave at sørge for at det økonomiske grundlag er på plads. Det skal ikke være op til den enkelte ældre at løfte denne byrde.

 


Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *